LESSENTABELLEN

EERSTE JAAR A
1ste jaar A
1A
Algemene vorming
Aardrijkskunde2
Beeld & muziek2
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Mens & samenleving2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Lichamelijke opvoeding2
Techniek2
Wiskunde4
Groei-uur1
KEUZE: Wegwijzers
Kook- en voedingstechnieken4
STEM-wetenschappen & rekentechnieken4
Maatschappij en welzijn & creatief atelier4
Toerisme & communicatietechnieken4
Taal & Cultuur4
TOTAAL32
EERSTE JAAR B
1ste jaar BVAKKEN
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)3
MODERNE VREEMDE TALEN
Frans2
Engels1
Nederlands4
Wiskunde4
Beeld & muziek2
Techniek4
Natuur en ruimte3
Projectwerking5
TOTAAL32
TWEEDE JAAR A
2de jaar A
Algemene vakken
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoed.2
Beeld en muziek2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
ICT1
Differentiatie1
BASISOPTIES
Maatschappij en welzijn5
STEM-wetenschappen5
Voeding en horeca5
TOTAAL32
TWEEDE JAAR B
2de jaar B
Algemene vorming20
Beeld1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)2
Moderne vreemde talen
- Engels1
- Frans2
Muziek1
Natuur en ruimte1
Nederlands3
Techniek2
Wiskunde3
ICT1
Groeiuur1
Basisopties
- Maatschappij en welzijn10
- Voeding en horeca10
TOTAAL32
2DE GRAAD HORECA + 3DE GRAAD HOTEL
TSO HOTEL
2de Graad3de Graad
Algemene vakken3Horeca4Horeca5HOT6HOT
Aardrijkskunde1111
Engels2222
Frans2222
Geschiedenis1111
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Natuurwetenschappen211
Nederlands4433
Wiskunde3322
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming11
Specifieke vakken
Horeca1112
Praktijk PV Hotel88
TV Hotel44
Hygiëne en veiligheid
Keuken-, restaurant- en hoteltechnologie44
Economie33
Engels11
Frans11
Stage4 wk4 wk
TOTAAL323233*32*
*: In de 3de graad TSO gaan de leerlingen 5 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.*: In de 3de graad TSO gaan de leerlingen 5 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
2DE + 3DE GRAAD TOERISME
TSO Toerisme2de GRAAD3de GRAAD
Algemene vakken3TO4TOAlgemene vakken5TO6TO
Aardrijkskunde11Aardrijkskunde11
Duits12Duits12
Engels43Engels33
Frans33Frans33
Geschiedenis11Geschiedenis11
Godsdienst22Godsdienst22
Lich. opvoeding22Lich. opvoeding22
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming11
Natuurwetenschappen21Natuurwetenschappen1
Nederlands44Nederlands33
Wiskunde33Wiskunde22
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
Toerisme68Kunst en Cultuur22
Aardrijkskunde22
Complementair21Toegepaste economie22
Integrale opdrachten42
Stage4 wk
Toeristische bestemmingen22
Toeristische organisatie23
TOTAAL3232TOTAAL3332
2DE GR BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN
TSO Techniek-Wetenschappen2de GRAAD
Algemene vakken3BiotWet4BiotWet
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming11
Nederlands44
Wiskunde55
Biotechnische wetenschappen
- Biologie23
- Chemie23
- Fysica33
- Biotechnologische wetenschappen33
Complementair11
TOTAAL3232
3DE GRAAD TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
TSO Techniek-Wetenschappen3de GRAAD
Algemene vakken4TWAlgemene vakken5TW6TW
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde11
Engels2Engels22
Frans3Frans22
Geschiedenis1Geschiedenis11
Godsdienst2Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding22
Nederlands4Nederlands44
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
(Toegepaste) Biologie2Toegepaste Biologie32
(Toegepaste) Chemie4Toegepaste Chemie56
(Toegepaste) Fysica4Toegepaste Fysica44
Wiskunde6Wiskunde66
TOTAAL31TOTAAL3232
2DE GRAAD MAATSCHAPPIJ EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN
Maatschappij en welzijnswetenschappen2de GRAAD
Algemene vakken3MaWeWe4MaWeWe
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijk, economische en artistieke vorming11
Natuurwetenschappen33
Nederlands44
Wiskunde44
Specifieke vakken
Filosofie12
Sociologie/Psychologie55
Complementair32
TOTAAL3232
2DE GRAAD MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Maatschappij en welzijnswetenschappen2de GRAAD
Algemene vakken3MW4MW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijk, economische en artistieke vorming11
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Wiskunde33
Specifieke vakken
Maatschappij en welzijn
(zorg, psychologie,
sociologie en expressie)
1012
Complementair21
TOTAAL3232
3DE GRAAD SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
TSO Sociale en Technische Wetenshappen3de GRAAD
Algemene vakken5STW6STW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifieke vakken
INTEGRALE OPDRACHTEN
- Expressie11
- Natuurwetenschappen11
- Opvoedkunde11
- Huishoudkunde22
Natuurwetenschappen44
Sociale wetenschappen55
TOTAAL3232
2DE + 3DE GRAAD RESTAURANT EN KEUKEN
BSO HOTELRESTAURANT EN KEUKEN
2de GRAAD3de GRAAD
Algemene vakken3RK4RK5RK6RK
Engels1122
Frans2222
Godsdienst2222
Lichamelijke Opvoeding2222
Project Algemene Vakken8844
Specifieke vakken
RESTAURANT EN KEUKEN1717
- TV Hotel33
- PV Hotel1313
Toegepaste economie33
Stage4 wk4 wk
TOTAAL323231*31*
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 4 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
2DE GRAAD ZORG EN WELZIJN
ZORG EN WELZIJN2de GRAAD
Algemene vakken3ZW4ZW
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Muzikale opvoeding11
Project Algemene Vakken88
Plastische opvoeding22
Toegepaste informatica11
Specifieke vakken
ZORG EN WELZIJN1717
TOTAAL3232
3DE GRAAD VERZORGING
BSO Personenzorg3de GRAAD
Algemene vakkenAlgemene vakken5VZ6VZ
FransFrans11
GodsdienstGodsdienst22
Lichamelijke opvoedingLichamelijke opvoeding22
Muzikale opvoeding
Project Algemene VakkenPAV44
Plastische opvoeding
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
VOEDING-VERZORGINGVERZORGING
- Huishoudkunde- Huishoudkunde22
- Opvoedkunde- Opvoedkunde44
- Verzorging- Verzorging44
- Stage*10 weken12 weken
TOTAALTOTAAL3131
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 10/12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school.
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, PAV en de verzorgingsvakken.
SPECIALISATIEJAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG
7BSO VerzorgingThuis- en bejaardenzorg
Algemene vakken7TBZ
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
PAV4
Specifieke vakken
Thuis- en bejaardenzorg:16
- Huishoudkunde2
- Opvoedkunde4
- Verzorging4
- Stage*12 wk
*: De leerlingen van het 7de jaar TBZ gaan 12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school.
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week voor de vakken Frans en Thuis- en bejaardenzorg.
SPECIALISATIEJAAR DRANKENKENNIS EN GASTRONOMIE
7BSO HOTELRestaurant en DrankenkennisSpecialiteitenrestaurant
Algemene vakken7RD7SR
Engels22
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV44
Specifieke vakken
Drankenkunde & gastheerschap (PV+TV Hotel)14
Gastronomie (PV+TV Hotel)14
Stage*10 wk10 wk
TOTAAL2626
*: De leerlingen van het 7de jaar SR & RD gaan 10 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
Tijdens de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, Engels en TV Hotel.