LESSENTABELLEN

EERSTE JAAR A
1ste jaar A
1A
Algemene vorming
Aardrijkskunde2
Beeld & muziek2
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Mens & samenleving2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Lichamelijke opvoeding2
Techniek2
Wiskunde4
Groei-uur1
KEUZE: Wegwijzers
Kook- en voedingstechnieken4
STEM-wetenschappen & rekentechnieken4
Maatschappij en welzijn & creatief atelier4
Toerisme & communicatietechnieken4
Taal & Cultuur4
TOTAAL32
EERSTE JAAR B
1ste jaar BVAKKEN 
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)3
MODERNE VREEMDE TALEN
Frans2
Engels1
Nederlands4
Wiskunde4
Beeld & muziek2
Techniek4
Natuur en ruimte3
Projectwerking5
TOTAAL32
TWEEDE JAAR A
2de jaar A 
Algemene vakken
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoed.2
Beeld en muziek2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
ICT1
Differentiatie1
BASISOPTIES
Maatschappij en welzijn5
STEM-wetenschappen5
Voeding en horeca5
TOTAAL32
TWEEDE JAAR B
2de jaar B 
Algemene vorming20
Beeld1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)2
Moderne vreemde talen
- Engels1
- Frans2
Muziek1
Natuur en ruimte1
Nederlands3
Techniek2
Wiskunde3
ICT1
Groeiuur1
Basisopties
- Maatschappij en welzijn10
- Voeding en horeca10
TOTAAL32
2DE + 3DE GRAAD HOTEL
TSO HOTEL
2de Graad3de Graad
Algemene vakken3HOT4HOT5HOT6HOT
Aardrijkskunde1111
Engels2222
Frans3322
Geschiedenis1111
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Natuurwetenschappen221
Nederlands4433
Wiskunde3322
Specifieke vakken
Praktijk PV Hotel8888
Hygiëne en veiligheid11
Keuken-, restaurant- en hoteltechnologie2244
Economie33
Engels11
Frans11
Stage4 wk4 wk
TOTAAL313133*32*
*: In de 3de graad TSO gaan de leerlingen 5 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
2DE + 3DE GRAAD TOERISME
TSO Toerisme2de GRAAD 3de GRAAD
Algemene vakken3TO4TOAlgemene vakken5TO6TO
Aardrijkskunde11Aardrijkskunde11
Engels22Engels22
Frans33Frans22
Geschiedenis11Geschiedenis11
Godsdienst22Godsdienst22
Lich. opvoeding22Lich. opvoeding22
Natuurwetenschappen11Natuurwetenschappen1
Nederlands44Nederlands33
Wiskunde33Wiskunde22
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
Communicatietechnieken11Aardrijkskunde22
Duits1Duits12
Economie11Toegepaste economie22
Engels11Engels11
Informatica22Frans11
Kunst en Cultuur11Integrale opdrachten42
Toerisme66Kunst en Cultuur22
Stage4 wk
Toeristische bestemmingen22
Toeristische organisatie23
TOTAAL3132TOTAAL3332
2DE + 3DE GRAAD TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
TSO Techniek-Wetenschappen2de GRAAD 3de GRAAD
Algemene vakken3TW4TWAlgemene vakken5TW6TW
Aardrijkskunde11Aardrijkskunde11
Engels22Engels22
Frans33Frans22
Geschiedenis11Geschiedenis11
Godsdienst22Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44Nederlands44
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
(Toegepaste) Biologie22Toegepaste Biologie32
(Toegepaste) Chemie44Toegepaste Chemie56
(Toegepaste) Fysica44Toegepaste Fysica44
Wiskunde66Wiskunde66
TOTAAL3131TOTAAL3232
2DE + 3DE GRAAD SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
TSO Sociale en Technische Wetenshappen2de GRAAD3de GRAAD
Algemene vakken3STW4STW5STW6STW
Aardrijkskunde1111
Engels2222
Frans3333
Geschiedenis1111
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4444
Wiskunde3333
Specifieke vakken
INTEGRALE OPDRACHTEN
- Expressie2211
- Natuurwetenschappen1111
- Opvoedkunde1111
- Huishoudkunde2222
Natuurwetenschappen3344
Sociale wetenschappen4455
TOTAAL31313232
2DE + 3DE GRAAD RESTAURANT EN KEUKEN
BSO HOTELRESTAURANT EN KEUKEN
2de GRAAD3de GRAAD
Algemene vakken3RK4RK5RK6RK
Engels1122
Frans2222
Godsdienst2222
Lichamelijke Opvoeding2222
Project Algemene Vakken6644
Specifieke vakken
RESTAURANT EN KEUKEN
- TV Hotel3333
- PV Hotel16161313
Toegepaste economie33
Stage4 wk4 wk
TOTAAL323231*31*
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 4 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
2DE + 3DE GRAAD VERZORGING
BSO Personenzorg2de GRAAD 3de GRAAD
Algemene vakken3VV4VVAlgemene vakken5VZ6VZ
Frans22Frans11
Godsdienst22Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22Lichamelijke opvoeding22
Muzikale opvoeding11
Project Algemene Vakken66PAV44
Plastische opvoeding22
Toegepaste informatica11
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
VOEDING-VERZORGING1616VERZORGING
- Huishoudkunde88- Huishoudkunde22
- Opvoedkunde44- Opvoedkunde44
- Verzorging44- Verzorging44
- Stage*10 weken12 weken
TOTAAL3232TOTAAL3131
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 10/12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school.
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, PAV en de verzorgingsvakken.
SPECIALISATIEJAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG
7BSO VerzorgingThuis- en bejaardenzorg
Algemene vakken7TBZ
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
PAV4
Specifieke vakken
Thuis- en bejaardenzorg:16
- Huishoudkunde2
- Opvoedkunde4
- Verzorging4
- Stage*12 wk
*: De leerlingen van het 7de jaar TBZ gaan 12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school.
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week voor de vakken Frans en Thuis- en bejaardenzorg.
SPECIALISATIEJAAR DRANKENKENNIS EN GASTRONOMIE
7BSO HOTELRestaurant en DrankenkennisSpecialiteitenrestaurant
Algemene vakken7RD7SR
Engels22
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV44
Specifieke vakken
Drankenkunde & gastheerschap14
Gastronomie (PV+TV Hotel)14
Stage*10 wk10 wk
TOTAAL2626
*: De leerlingen van het 7de jaar SR & RD gaan 10 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
Tijdens de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, Engels en TV Hotel.