LESSENTABELLEN

EERSTE JAAR A
1ste jaar A
1A
Algemene vorming
Aardrijkskunde2
Beeld & muziek2
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Mens & samenleving2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Lichamelijke opvoeding2
Techniek2
Wiskunde4
Groei-uur1
KEUZE: Wegwijzers
Kook- en voedingstechnieken4
STEM-wetenschappen & rekentechnieken4
Maatschappij en welzijn & creatief atelier4
Toerisme & communicatietechnieken4
Taal & Cultuur4
TOTAAL32
EERSTE JAAR B
1ste jaar BVAKKEN 
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)3
MODERNE VREEMDE TALEN
Frans2
Engels1
Nederlands4
Wiskunde4
Beeld & muziek2
Techniek4
Natuur en ruimte3
Projectwerking5
TOTAAL32
TWEEDE JAAR A
2de jaar A 
Algemene vakken
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoed.2
Beeld en muziek2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
ICT1
Differentiatie1
BASISOPTIES
Maatschappij en welzijn5
STEM-wetenschappen5
Voeding en horeca5
TOTAAL32
TWEEDE JAAR B
2de jaar B 
Algemene vorming20
Beeld1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)2
Moderne vreemde talen
- Engels1
- Frans2
Muziek1
Natuur en ruimte1
Nederlands3
Techniek2
Wiskunde3
ICT1
Groeiuur1
Basisopties
- Maatschappij en welzijn10
- Voeding en horeca10
TOTAAL32
2DE + 3DE GRAAD HOTEL
TSO HOTEL
3de Graad
Algemene vakken4HOT5HOT6HOT
Aardrijkskunde111
Engels222
Frans322
Geschiedenis111
Godsdienst222
Lichamelijke opvoeding222
Natuurwetenschappen21
Nederlands433
Wiskunde322
Specifieke vakken
Praktijk PV Hotel888
Hygiëne en veiligheid1
Keuken-, restaurant- en hoteltechnologie244
Economie33
Engels11
Frans11
Stage4 wk4 wk
TOTAAL3133*32*
2DE + 3DE GRAAD TOERISME
TSO Toerisme 3de GRAAD
Algemene vakken4TOAlgemene vakken5TO6TO
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde11
Engels2Engels22
Frans3Frans22
Geschiedenis1Geschiedenis11
Godsdienst2Godsdienst22
Lich. opvoeding2Lich. opvoeding22
Natuurwetenschappen1Natuurwetenschappen1
Nederlands4Nederlands33
Wiskunde3Wiskunde22
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
Communicatietechnieken1Aardrijkskunde22
Duits1Duits12
Economie1Toegepaste economie22
Engels1Engels11
Informatica2Frans11
Kunst en Cultuur1Integrale opdrachten42
Toerisme6Kunst en Cultuur22
Stage4 wk
Toeristische bestemmingen22
Toeristische organisatie23
TOTAAL32TOTAAL3332
2DE + 3DE GRAAD TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
TSO Techniek-Wetenschappen 3de GRAAD
Algemene vakken4TWAlgemene vakken5TW6TW
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde11
Engels2Engels22
Frans3Frans22
Geschiedenis1Geschiedenis11
Godsdienst2Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding22
Nederlands4Nederlands44
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
(Toegepaste) Biologie2Toegepaste Biologie32
(Toegepaste) Chemie4Toegepaste Chemie56
(Toegepaste) Fysica4Toegepaste Fysica44
Wiskunde6Wiskunde66
TOTAAL31TOTAAL3232
2DE + 3DE GRAAD SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
TSO Sociale en Technische Wetenshappen3de GRAAD
Algemene vakken4STW5STW6STW
Aardrijkskunde111
Engels222
Frans333
Geschiedenis111
Godsdienst222
Lichamelijke opvoeding222
Nederlands444
Wiskunde333
Specifieke vakken
INTEGRALE OPDRACHTEN
- Expressie211
- Natuurwetenschappen111
- Opvoedkunde111
- Huishoudkunde222
Natuurwetenschappen344
Sociale wetenschappen455
TOTAAL313232
2DE + 3DE GRAAD RESTAURANT EN KEUKEN
BSO HOTELRESTAURANT EN KEUKEN
2de GRAAD3de GRAAD
Algemene vakken3RK4RK5RK6RK
Engels1122
Frans2222
Godsdienst2222
Lichamelijke Opvoeding2222
Project Algemene Vakken6644
Specifieke vakken
RESTAURANT EN KEUKEN
- TV Hotel3333
- PV Hotel16161313
Toegepaste economie33
Stage4 wk4 wk
TOTAAL323231*31*
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 4 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
2DE + 3DE GRAAD VERZORGING
BSO Personenzorg2de GRAAD 3de GRAAD
Algemene vakken3VV4VVAlgemene vakken5VZ6VZ
Frans22Frans11
Godsdienst22Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22Lichamelijke opvoeding22
Muzikale opvoeding11
Project Algemene Vakken66PAV44
Plastische opvoeding22
Toegepaste informatica11
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
VOEDING-VERZORGING1616VERZORGING
- Huishoudkunde88- Huishoudkunde22
- Opvoedkunde44- Opvoedkunde44
- Verzorging44- Verzorging44
- Stage*10 weken12 weken
TOTAAL3232TOTAAL3131
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 10/12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school.
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, PAV en de verzorgingsvakken.
SPECIALISATIEJAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG
7BSO VerzorgingThuis- en bejaardenzorg
Algemene vakken7TBZ
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
PAV4
Specifieke vakken
Thuis- en bejaardenzorg:16
- Huishoudkunde2
- Opvoedkunde4
- Verzorging4
- Stage*12 wk
*: De leerlingen van het 7de jaar TBZ gaan 12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school.
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week voor de vakken Frans en Thuis- en bejaardenzorg.
SPECIALISATIEJAAR DRANKENKENNIS EN GASTRONOMIE
7BSO HOTELRestaurant en DrankenkennisSpecialiteitenrestaurant
Algemene vakken7RD7SR
Engels22
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV44
Specifieke vakken
Drankenkunde & gastheerschap (PV+TV Hotel)14
Gastronomie (PV+TV Hotel)14
Stage*10 wk10 wk
TOTAAL2626
*: De leerlingen van het 7de jaar SR & RD gaan 10 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school.
Tijdens de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, Engels en TV Hotel.