Maatschappij en welzijn

Doorstroomfinaliteit

Maatschapij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt hierbij kennis met de klassieke psychologische en sociologische theorieën.

In het 5de en 6de jaar stroom je door naar Welzijnswetenschappen.

Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met de vakken filosofie, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale wetenschappen en gedragswetenschappen en je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Hierbij reflecteer je over wetenschappelijke theorieën. Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen. Dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Dubbele finaliteit

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in verband met fysiologie, anatomie, gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie en plaatsen in de samenleving. Dit is een basis om voor anderen te kunnen zorgen en hen te kunnen begeleiden. Vanuit een totaalbeeld op de mens en vertrekkend van een gezinssituatie leer je zorg- en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, de behoeften en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Creativiteit en graag werken in een team zijn een meerwaarde voor deze richting.

In het 5de en 6de jaar stroom je door naar Opvoeding en begeleiding.

Opvoeding en begeleiding

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijke theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden m.b.t. (welzijns)zorg en het begeleiden van kinderen. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leer je als toekomstig (kinder)begeleider pedagogisch handelen en oriënteer jij je op het begeleiden van mensen met een beperking.

Arbeidsmarktfinaliteit

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuisomgeving staat centraal. In deze richting oefen je veel sociale en communicatieve vaardigheden. De aandacht ligt vooral op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je maakt kennis met de directe zorg met aandacht voor de anatomie en fysiologie van de mens. Je leert hygiënisch en ergonomisch werken en past de aangeleerde technieken toe bij de maaltijd-, linnen- en interieurzorg. Heb jij het hart op de juiste plaats om verdere stappen te zetten in de zorg? Dan is deze richting helemaal jouw ding.

In het 5de en 6de jaar stroom je door naar de richting Basiszorg en ondersteuning.

Basiszorg en ondersteuning

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit voor wie wil doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Je verwerft huishoudelijke en logistieke competenties, maar je krijgt ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn.

Deze competenties zorgen voor een goede voorbereiding om na het zesde jaar een eenjarige Se-n-Se (Kinderbegeleider of Verzorgende/zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkundige behoort dan tot één van de mogelijkheden.

Lessentabellen domein Maatschappij en welzijn

Doorstroomfinaliteit

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen
Maatschappij- en Welzijnswetenschappen
Welzijnswetenschappen
Welzijnswetenschappen
3de jaar
4de jaar
5de jaar
6de jaar
Godsdienst
2
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
Nederlands
4
4
4
4
Engels
2
2
2
2
Frans
3
3
2
2
Wiskunde
4
4
3
3
Statistiek
1
1
Natuurwetenschappen
2
2
3
3
Aardrijkskunde
1
1
1
1
Geschiedenis
1
1
1
1
Digitale vorming
1
Economische vorming
1
(Inleiding) Filosofie
2
2
2
2
Sociologie / Psychologie
5
5
Sociale gedragswetenschappen
6
6
Esthetica
1
Gezondheidswetenschappen
2
2
Communicatiewetenschappen
1
1
Engels specifiek
1
1
Onderzoekscompetenties
1
1
TOTAAL
32u
31u
32u
32u

Dubbele finaliteit

Maatschappij en Welzijn
Maatschappij en Welzijn
Opvoeding en Begeleiding
Opvoeding en Begeleiding
3de jaar
4de jaar
5de jaar
6de jaar
Godsdienst
2
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
Nederlands
4
4
3
3
Engels
2
2
2
2
Frans
2
2
2
2
Wiskunde
3
3
2
2
Natuurwetenschappen
2
1
1
1
Aardrijkskunde
1
1
1
1
Geschiedenis
1
1
1
1
Digitale vorming
1
Economische vorming
1
Maatschappij en welzijn
10
12
Beeld
1
1
Muziek
1
1
Opvoeding en begeleiding
9
10
Expressie
2
2
Stage
4
4
TOTAAL
32u
32u
32u
32u

Arbeidsmarktfinaliteit

Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
Basiszorg en Ondersteuning
Basiszorg en Ondersteuning
3de jaar
4de jaar
5de jaar
6de jaar
Godsdienst
2
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
Frans
2
2
2
2
Engels
1
1
1
1
Project Algemene Vakken (PAV)
7
7
5
5
Zorg en welzijn
16
16
Beeld
1
1
Muziek
1
1
Basiszorg en ondersteuning
13
7
Expressie
3
1
Stage
4 weken
12 weken
TOTAAL
32u
32u
32u
32u