Sociale en technische wetenschappen

MODERNISERING

 

Vanaf het derde jaar verandert er heel wat in deze studierichting.

Bekijk hieronder meer info over het vernieuwde aanbod en de invulling van het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN.

Tweede Graad

 

In het derde en vierde jaar Sociale en Technische Wetenschappen verken je samen met een enthousiast lerarenkorps de positie van de mens in de wereld. Voeding, milieu en maatschappij zijn hier belangrijke kernwoorden.

Dankzij je creatieve brein mix je deze zaken samen tot één geheel. Dat uit zich in leuke opdrachten, zoals het brengen van presentaties voor een groep of het organiseren van persoonsgebonden activiteiten. De studierichting STW heeft ook een wetenschappelijk kantje: je leert de waarde van onderzoek inschatten en gaat zelf in het labo aan de slag.


Na de tweede graad maak je de keuze: je kan verdergaan in de richting Sociale en Technische Wetenschappen of je kan kiezen voor een meer specifieke studierichting.

Enkele aansluitende richtingen zijn Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (TSO), Jeugd- en Gehandicaptenzorg (TSO), Verzorging (BSO) en Organisatiehulp (BSO).

Derde Graad

 

De derde graad STW bouwt verder op de basis die je in de tweede graad meekreeg. De rode draad doorheen je opleiding blijft mens, voeding en milieu. Je wordt voorbereid op het doorstromen naar een voortgezette opleiding in de sociale-, agogische-, gezondheids- en onderwijssector.

TSO Sociale en Technische Wetenshappen3de GRAAD
Algemene vakken5STW6STW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifieke vakken
INTEGRALE OPDRACHTEN
- Expressie11
- Natuurwetenschappen11
- Opvoedkunde11
- Huishoudkunde22
Natuurwetenschappen44
Sociale wetenschappen55
TOTAAL3232

Wat nadien? 

Na je opleiding Sociale en Technische Wetenschappen studeer je verder in een hogere opleiding. Er wachten je verschillende richtingen binnen de sociale-, agogische-, gezondheids- en onderwijssector.

Meer info?

Neem dan snel contact op met onze school. We lossen graag alle vragen op waar je nog mee zit!