Specialisatiejaar

Thuis- en bejaardenzorg

WAT en HOE leert de jongere in deze studierichting?

De leerling leert zorg bieden aan volwassenen en gezinnen. Hierbij ligt de nadruk op het zorg dragen voor specifieke doelgroepen. Dit leren zorgen, maakt deel uit van een bredere vorming van totale ontwikkeling van elke mens naar een waardevol leven. 

De leerling leert daarbij functioneren als lid van een team/verpleegkundige equipe binnen een organisatie.

De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse complexe zorgsituaties. Hiertoe verwerft de leerling een aantal competenties die leiden tot een beroepskwalificatie (Verzorgende) én tot registratie als zorgkundige.

Een krachtige leeromgeving helpt leerlingen groeien in competentie.

Er is veel praktijk op school en stage.

WIE kan starten in deze studierichting?

Leerlingen stromen in na de 3de graad Verzorging (bso). Instromen is ook mogelijk na een 3de graad tso Jeugd-en gehandicaptenzorg, Gezondheids-en welzijnswetenschappen, Sociale en technische wetenschappen of na een 3de graad Organisatiehulp (bso).

7BSO VerzorgingThuis- en bejaardenzorg
Algemene vakken7TBZ
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
PAV4
Specifieke vakken
Thuis- en bejaardenzorg:16
- Huishoudkunde2
- Opvoedkunde4
- Verzorging4
- Stage*12 wk
*: De leerlingen van het 7de jaar TBZ gaan 12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school.
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week voor de vakken Frans en Thuis- en bejaardenzorg.

Wat nadien? 

Op de arbeidsmarkt: werken als verzorgende en zich laten registreren als zorgkundige.

Leerlingen kunnen doorstromen naar Verpleegkunde HBO5 en de Se-n-Se opleidingen Leefgroepenwerking, Internaat werking, Animatie in de ouderenzorg en Tandartsassistentie.

Ook doorstroming naar hoger onderwijs in de sociale, agogische, gezondheids-en onderwijssector.

Meer info?

Wil je meer weten over deze richting, neem dan contact met onze school.