Tweede jaar A

Tweede jaar A

In het 2de jaar A-stroom krijg je 25 uur algemene vorming. 

Naast de algemene vorming omvat het lessenrooster ook 2 uren differentiatie en 5 uren basisoptie.  De leerling kiest een basisoptie van 5 uur voor het volledige schooljaar. 

Differentiatie (2u)

De 2 uur differentiatie bestaat uit 1 uur ICT en uit een groei-uur.  Het groei-uur wordt ingevuld als remediëren en verdiepen van vakken uit de algemene vorming (Frans, Nederlands en wiskunde). 

Daarnaast zullen we dit groei-uur ook gebruiken om leerlingen te laten kennismaken met verschillende leerstrategieën vb. gebruik van schema’s, mindmaps,…

Basisoptie 1: Maatschappij en Welzijn (5u)

Je hebt interesse in wat gezonde levensstijl, voeding, puberteit doet met je lichaam en wilt dit ook vanuit het natuurwetenschappelijk aspect bekijken.  Je bent sociaal geëngageerd en zet wel graag een ecologische, duurzame activiteit op poten.

Je wilt een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen en hebt hierbij aandacht voor de relaties met anderen.  Je vindt het boeiend om inzicht te krijgen in sociale en maatschappelijke problemen.  Je wilt je communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen en durft hierbij je eigen mening formuleren.  Dan is de basisoptie Maatschappij en Welzijn helemaal je ding.

De nadruk ligt op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. In de basisoptie willen we jongeren hun rol in en hun relatie tot de samenleving verder laten verkennen. Afhankelijk van de keuzes die de leerkracht maakt, komen culturele vorming en natuurwetenschappelijke en technische vorming aan bod. Doelstellingen vanuit het leerplan van de basisoptie kan je  koppelen aan de leerplannen van Beeld en Muziek, Natuurwetenschappen en Techniek uit de algemene vorming.

Er zijn 4 verschillende interessegebieden terug te vinden.

  • het domein maatschappij en welzijn;
  • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden;
  • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode;
  • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen.

Basisoptie 2: STEM-wetenschappen (5u)

Techniek, natuurwetenschappen en wiskunde vind je uitdagende en boeiende vakken.  Je bent nieuwsgierig van aard en gaat graag op zoek naar oplossingen voor bepaalde wetenschappelijke en wiskundige problemen.  Hierbij doorloop je een wetenschappelijk proces van onderzoeken, ontwerpen en realiseren. Je wilt je verder onderdompelen in de wetenschappelijke wereld en droomt ervan om ingenieur, laborant of wetenschapper van morgen te worden.

In dit leerplan ligt de nadruk op de natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige vorming. In de basisoptie kan dan ook verder gebouwd worden op de leerplannen Natuurwetenschappen, Techniek en Wiskunde uit de algemene vorming.

In de basisoptie in het tweede leerjaar krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met een meer wiskundige benadering.  Ze worden opgeleid tot de laborant of wetenschapper van morgen.  De leerlingen leren bepaalde vaardigheden aan zoals onderzoeken, ontwerpen, modelleren, realiseren en probleemoplossend denken. 

Basisoptie 3: Voeding en Horeca (5u)

Wil je de eigenschappen van vaak gebruikte hulpmiddelen en grondstoffen in de voeding en horeca onderzoeken?  Is het organiseren en plannen van activiteiten rond horeca helemaal je ding?  Heb je interesse in eerlijke, gezonde en duurzame voeding? Dan kan je je communicatieve en sociale vaardigheden helemaal versterken in deze richting.  Je maakt kennis met bakkerij, slagerij, keuken, zaal én logies.

Leerlingen die voor deze vrij gerichte basisoptie kiezen, doen dit vooral vanuit een positieve keuze en motivatie. Zij hebben over het algemeen grote verwachtingen naar een opleiding in de voedings‐ of horecasector. Leerlingen die kiezen voor voeding en horeca zijn vooral gericht op actief leren en eerder op meer concrete en bruikbare toepassingen denken dan op abstracte theorieën. Het aanbod van theoretische kennis zal daarom beperkt zijn en steeds vanuit de context van praktijk of projecten.

In het leerplan zijn 5 grote doelen te onderscheiden:

  • Materialen en grondstoffen;
  • Planning, organisatie en technieken;
  • Gezonde, duurzame en veilige levensstijl;
  • Sociale contacten en communicatie;
  • Verkenning van de eigen mogelijkheden binnen het studiegebied.